Auteur: Menno Thijssen (Edumundo)

Dit mag niet ontbreken in uw curriculum

Worstelt u er ook mee: de accreditatie komt eraan en u wilt het curriculum een stuk meer innovatief? Het management heeft opgelegd dat het curriculum internationaler moet? Moeten we nou blended learning aanhangen of toch niet?

Ik zal zeker niet beweren dat ik de wijsheid in pacht heb, als het om de bovenstaande vragen gaat. Wel zal ik nu een concept beschrijven dat indirect of misschien wel direct voldoet aan al die vereisten en wat ik in de praktijk goed zie werken: de krachtige combinatie van een businessgame met een leerplatform. Het zijn beide kant en klare producten en binnen onze Edumundo praktijk hebben we er ervaringen mee opgedaan in zowel de hbo- als de mbo-wereld.

Businessgames, de huidige stand van zaken

Als eerste iets over businessgames. Iedereen heeft er al wel eens mee te maken gehad en doorgaans is men erg enthousiast over het gebruik. Dat enthousiasme komt onder meer voort uit de competitiestrijd, die intrinsiek motiveert om te leren en te verbeteren. Er zijn echter altijd twee lastige vragen bij het inzetten van zo’n game: hoe pas ik het in binnen mijn curriculum en wat is het daadwerkelijke leerrendement ervan.

Om met de eerste vraag te beginnen: het inpassen binnen het curriculum. Alles kan tegenwoordig, de nieuwste businessgames zijn flexibel in te richten: van elke week een ronde tot aan een geconcentreerde periode van enkele dagen achter elkaar spelen. Die rondes zijn uit te breiden met extra opdrachten, zoals presenteren, bedrijfsbezoeken en andere inhoudelijke opdrachten van wisselende complexiteit. Bij veel hbo’s zie ik die geconcentreerde periode weer terug komen: een hele introductieweek en/of een hele week in het jaar, waarin de businessgame centraal staat en de rode lijn vormt voor het leerdoel van dat lesblok. Omdat de games ook in verschillende talen te spelen zijn, is het makkelijk om ook buitenlandse scholen mee te laten doen en zo scoor je dus ook op internationalisatie.

Businessgames catalogus

De tweede vraag was voor ons als game-ontwikkelaar een moeilijkere, het leerrendement. In het verleden konden we altijd alles recht praten wat krom was: “jullie team heeft het spel gewonnen omdat jullie veel aan marketing deden.” Blij vertrokken de deelnemers dan naar huis, maar waarom ze echt hadden gewonnen bleef toch een groot raadsel. Het zat ‘m in de black box van het spel model. Mensen hadden wel wat inzicht in oorzaak (beslissing) en gevolg (speluitkomsten), maar nooit in detail. En juist dat probleem hebben we nu verholpen.

Businessgame Sneakers Inc.
Businessgame The Chocolate Firm

In businessgames als Sneakers Inc. en The chocolate firm kunnen teams exact zien waarom ze welk deel van de markt veroveren, hoeveel punten ze scoren en waarom andere teams het beter of minder goed doen. We werken nu een jaar met dit systeem en we zien het leerrendement heel hard omhoog gaan (weliswaar op basis van onze eigen enquêtes, maar wel in 3 landen met ruim 100 opleidingen).

De nieuwe games zien er tegenwoordig erg mooi uit en zijn ook uitgebreid met diverse extra opdrachten die teams uit hun comfortzone halen. Mijn grote droom is dat elke opleiding elk jaar minstens 1 businessgame inzet (elk jaar een andere, steeds complexer of juist steeds meer gericht op een specialisatie) en daarmee die behoefte naar innovatie, internationalisatie en blended learning al een beetje kan afdekken.

Met de businessgames is er een prachtige brug geslagen naar de praktijk, want in een veilige “nep” omgeving sta je als studententeam toch aan het roer van een heel realistisch bedrijf. De grote kloof zit echter nu nog naar de theorie en de presentatie ervan. Theorie komt nog vaak vanuit een boek of e-book en dat is toch wel jammer als je zo’n mooie businessgame inzet. Studenten voelen die kloof ook; ‘Komen we net van zo’n gave game, moeten we weer een stoeptegel doorbladeren,” zei een student van de Avans Hogeschool mij ooit. Om dat probleem aan te pakken heb ik 3 jaren geleden met mijn compagnon het Edubook bedacht; zeg maar een e-book 3.0. De grote droom was om syllabus, werkboek, game, toets en theorie in 1 intuïtieve, interactieve omgeving te bouwen, welke wordt gevoed door professionele auteurs uit de praktijk. Het game-onderdeel zou mijns inziens grote aandacht moeten krijgen, want als ik in een “boek” kan stoppen wat we in die businessgames hebben gestopt is het probleem van activerend leren en motovatie meteen beslecht.

Edubooks catalogus

Ik moet zeggen dat ik het gevoel heb dat dit na 2,5 jaar puzzelen ook echt begint te lukken. De theorie verpakken in minigames is daarbij de sleutel en die minigames koppelen ook data terug aan de docent. Ik bemerk dat het leerrendement verbeterd, maar helemaal als men zo’n Edubook aansluit op een businessgame. Vooraf werkt men met 1 of meerdere Edubooks en achteraf toetst men met een businessgame of studenten ook in staat zijn om die theorie toe te passen. Naast de inhoudelijke fit sluit de (online) vorm van het product geheel aan op de businessgame die erna volgt en juist dat weten studenten te waarderen. 1 Inlog (ook met andere aanbieders via Sufconext), 1 systeem, 1 vorm van terugkoppeling en al het naslagwerk in dezelfde omgeving als de businessgame.

Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de opleiding Commerciële Economie van de Hogeschool Windesheim. Studenten werken eerst enkele weken een Edubook SPSS door en vervolgens spelen ze (Deels tegelijk) een gespecialiseerd marketing spel. Niet alleen de vorm van de methodes sluit aan, ook inhoudelijk lopen de producten in elkaar over. Wat de docenten dan heel goed doen is het toepassen van nieuwe werkvormen, die blended learning in de kaart spelen; deels papier, deels online, deels fysieke componenten.

Een ander voorbeeld is dat van Fontys Hogescholen, zij hebben zelf een artikel erover geschreven (zowel over de producten als over de werkvormen).

Edubook SPSS
Edubook Marktonderzoek
My Marketing Experience

In een meer traditioneel curriculum zou dus de opzet (simpel weergegeven) als volgt kunnen zijn:

In de meer project gestuurde en minder vak georiënteerde curricula verwacht ik dan meer zo’n plaatje:

Inmiddels werken ruim 100 opleidingen in Nederland en Vlaanderen met dit Edubookplatform en de eerste resultaten zijn bemoedigend. Natuurlijk moeten we nog flink doorbouwen aan de inhoud van onze titels, maar de vorm van het product werkt enthousiasmerend getuigende de vele opleidingen die zich nu aansluiten. Overigens gaat in Engeland het eerste Edubook live rond de zomer van 2017.

Ik vraag nog wel uw aandacht voor het volgende: het businessmodel. Studenten willen bij voorkeur niets extra’s (naast het collegegeld) betalen, maar dat blijkt onhaalbaar. Het zou wel mooi zijn als we voor 1 goedkopere prijs per kwartaal alles (zowel boeken, licenties, reisjes, etc) kunnen bieden aan de student. Juist voor dat model ga ik me inzetten en ik heb er nu op diverse opleidingen ook ervaring mee. Zie bijvoorbeeld ons curriculum product met best practice.

Tot zover weer even een beetje inspiratie ter gelegenheid van onze nieuwe Nederlandse website www.edumundo.nl. Bel of mail me gerust met vragen.